011-54222036     0935-5756410      24H/7D 

دیتادیزاین هاست

آموزش git version control

آموزش کار با get version

Git Version Control یک ابزار برای مدیریت و ذخیره چند انباری فایل هایتان می باشد.
با به کمک این سیستم می توانید تغییرات ایجاد شده در فایلها را به راحتی ردیابی کنید.
به عنوان مثال اگر فایلی دارید میتوانید با تغیر آن git به شما می گوید چه زمانی تغییر پیدا کرده است
یک نکته مهمی وجود دارد که بین گیت (Git) با گیت هاب (GitHub) فرق وجود دارد.
در صورتی که دسترسی به Shell برای شما فعال باشد می توانید به کنسول دستورها دسترسی داشته باشید و در صورتی که به Shell دسترسی ندارید تنها می توانید از طریق ابزار موجود در سی پنل انبارها (repositories) را ایجاد، حذف و یا تجمیع (clone) نمایید.

آموزش ساخت Git™ Version Control

آموزش ویدیویی:

برای این کار ابتدا وارد هاست سی پنل خود شوید .
در قسمت files گزینه Git™ Version Control گزینه را انتخاب کنید.

get version control
روی دکمه “Create” کلیک نمایید.

get version control
در صفحه جدید چند کادر جدید باز می شود.

get version control
Clone URL:

در این بخش آدرس دانلود انباری (repository) را وارد نمایید تا سی پنل بتواند دانلود را از این آدرس انجام دهد.

Repository Path:

در این کادر یک اسم دلخواه وارد نمایید تا پوشه ای برای پروژه ایجاد شود. دقت نمایید نام این پوشه باید با حروف انگلیسی ساده بوده و از بکار بردن کاراکتر های \ * | ” ‘ < > & @ ` $ { } [ ] ( ) ; ? : = % # خودداری نمایید. دقت کنید که وقتی یک انباری را یجاد کردید نباید بعدا آن پوشه را پاک کنید و یا فایل های داخل آنرا تغییر دهید چون این کار باعث خراب شدن و از کار افتادن انباری می شود.

Repository Name:

در این بخش نامی دلخواه و مرتبط برای پروژه خود انتخاب نمایید و وارد کنید تا در لیست Git ها برای شما نمایش دهد و بتوانید براحتی آنرا پیدا نمایید.
سپس روی دکمه create را بزنید.

آموزش directory privacy

میبیند که به راحتی این کار را توانستیم انجام دهیم.